1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupujących jest Matylda Strebejko-Komarowska, prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą MORASKO INTERIORS z siedzibą w Suchym Lesie (kod pocztowy 62-002) przy ul. Mokrej 23, posiadająca nr NIP 5991825938.

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  administrator informuje, iż:

a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży Towarów i usług oferowanych przez administratora,

• wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

• ustalenia, obrony i dochodzenie roszczeń,

• marketingu bezpośredniego,

• tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),

• weryfikacji wiarygodności płatniczej, 

• wsparcia obsługi,

• szeroko pojętej współpracy handlowej,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub art. 9 ust.1 oraz ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

b) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT oraz księgowo-finansowe (w tym banki) dla administratora,

c) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych,

d) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  przenoszenia danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f) podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

g) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.